2014 ARCHPORT
info@archport.cz
kreativní přístav. creative port.Útroby architektury
vizuální styl | tiskorientační systém, piktogramy

 
Foto 9, 12: Aleš Jungman
Kompletní grafické zpracování archi-tektonické výstavy Zdeňka Fránka, kterou na přelomu roku 2011/2012 pořádal Dům umění města Brna.