událostikreativní přístav. creative port.
Dům Babu na serveru Idnes a serveru IQ Bydlení
Únor 2014


Právě stavíme - Rekonstrukce rodinného domu
Únor 2014
Právě jsme získali stavební povolení pro uskutečnění rekonstrukce rodinného
domu ve Vinoři

Dům Babu publikován v časopise Stavitel
Únor 2014
Výstava Virtuální Plzeň -  diplomní projekt Mediatéky pro
Plzeň je vystaven v kulturním centru Papírna v Plzni
Listopad 2013
Výstava studentských projektů řešících palčivá místa města Plzeň
Lávka pro pěší uveřejněna v deníku Dnes
Únor 2014
Nominace na cenu Young Architects Award 2012
Srpen 2012
Nominace na cenu YAA 2012  pro studenty architektury a mladé architekty za
projekt Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě.

Současný český industriál - naše knihovny pro Dolní oblast
Ostravy vystaveny v Galerii Jaroslava Frágnera
Leden 2012
K výstavě Současný český industriál, která nesla podtitul Podoby soudobé
průmyslové architektury, byly v prostoru A-Lab v 2. patře Galerie Jaroslava
Fragnera souběžně vystaveny studentské projekty s tematikou průmyslové
architektury. Práce představovaly konverze průmyslových objektů, jež byly
vybrány na základě výzvy na architektonických portálech. Prezenotvali jsme zde
dva naše projekty Ostravských knihoven včetně fyzických modelů. (Knihovna
Ostrava 1, Knihovna Ostrava 2)

2014 ARCHPORT
info@archport.cz
 
HOTNEW!
Horké novinky sledujte na facebooku