2014 ARCHPORT
info@archport.cz
kreativní přístav. creative port.

Šárecká
designMísto: Šárecká, Hanspaulka, Praha, ČR
Projekt: 2012
Realizace: 2013
Zadáním bylo vyřešit nový vjezd a vstup na pozemek u domu v Šárecké ulici na Praze 6. Staré rozpraskané plochy již nefungovaly, rozpadali se a svým nevhodným spádováním ohrožovaly i stávající dům. Součástí tohoto úkolu bylo zároveň řešit správné odvodnění venkovních ploch.

Cílem bylo, aby zůstalo co nejvíce ploch zatravněno. Proto pro novou nájezdovou rampu a ostatních pojezdových ploch je použito zatravňovacích tvárnic. Dříve vedlo od branky k hlavnímu vstupu několik schodišť vedoucích dolu a nahoru. Návrh toto řeší s ocelovou lávkou nad anglickým dvorkem, ke které klesá pouze jedno krátké schodiště a překonává se tak mnohem méně výškových rozdílů terénu. U branky vzniká vstupní podesta, na kterou navazuje sloupek pro elektroměr  a schránky se zvonky. Za tímto sloupkem se nachází otočný modul s platformou pro umístění dvou popelnic.  Stávající podesta před hlavním vstupem do domu bude zachována včetně stávajícího zábradlí, jehož tvarosloví se zopakuje u lávky a horní podesty u branky, aby bylo docíleno sjednocení dílčích částí detailů. Veškeré pochozí plochy včetně schodiště jsou tvořeny velkoformátovou betonovou vymývanou dlažbou.

Stávající plot byl nahrazen novým, který více odpovídá městskému charakteru. Jedná se o ocelový „lamelový“ plot, který při chůzi kolem opticky mění svůj vzhled i světlost a především průhlednost.