2014 ARCHPORT
info@archport.cz
kreativní přístav. creative port.

Modul 2
designMísto: Milán, Itálie
Projekt: 2011
Tento modulový prvek nabízí variabilní uspořádání pavilonu nebo jakéhokoliv prostoru v tisících možných variantách jak plošných, tak i výškových. Základním rozměrovým rastrem je 1800 mm.  Nosným prvkem celé sestavy, je kontejner o rozměrech 5,4 x 2,4 x 2,4 metrů, což je rozměr, který bez problému převeze nákladní automobil, aniž by musel převážet nadrozměrný náklad s doprovodem. Tento kontejner jeřáb osadí na výšku na základovou patku nebo na zpevněnou plochu a celý proces začíná. Pomocí hydrauliky nebo zavitové tyče se vyklopí stěny kontejneru směrem nahoru, jakožto primární stropní konstrukce, rohy kontejneru tvořící diagonály čtvercové desky se vyklopí taktéž na jeden mechanický zátah s hlavními křídly. Z diagonálního trámu se vysune sekundární konstrukce, která dotvoří čtvercový půdorys desky a doplní se stropními panely, které už se vysunuly na hlavních křídlech.  Středový sloup je zkonstruován tak, že je sám o sobě tuhý a nepotřebuje žádné další zavětrování. Rázem máme nejmenší pavilón - samostatná střecha o rozpětí 12 metrů na jednom sloupu uprostřed.  Tento systém byl odzkoušen na funkčním pohyblivém modelu 1:10. Konstrukce rozkládacího modulu je ocelová. Výklopné stropní panely jsou z „honeycombu“ s hliníkovým opláštěním. Střed sloupu kromě nosného ocelového jádra obsahuje také prostor pro odvodnění střechy, vedení slaboproudu, silnoproudu, vody a kanalizace. V jádru je integrován mechanismus pro výklop konstrukce. Vše je schováno pod hliníkovým opláštěním.