2014 ARCHPORT
info@archport.cz
kreativní přístav. creative port.

Modul 1
designMísto: Milán, Itálie
Projekt: 2011
Na základě zadání vznikla
demontovatelná a
transportovatelná, celulární struktura
vytvořená jednou základní a
opakující se jednotkou. Tato
jednotka tvořená čtyřmi sloupy a
doplněná o podlahové, stropní a
fasádní panely může fungovat jako
samostatná stabilní jednotka
přístupná schodišťovou věží nesoucí
toalety a technické zařízení. Stabilita
konstrukce vzniká spojením čtyř
sloupů a systému podlahových
panelů, které jsou zároveň prostorem
pro vedení rozvodů instalací. Duté
sloupy slouží pro vertikální rozvody
technických instalací, ale zároveň i
jako svod dešťové vody ze střechy
objektu. Fasáda je tvořena plnými
panely opatřenými odvětrávacími
lamelami, ale i čtvercovými panely
vyplněnými čtyřvrstvými polštáři z
ETFE-folie. Základním fundamentem
pro tuto jednotku jsou přepravní
kontejnery, které se uplatňují i při
přepravě pavilonu. Plato z kontejnerů
je neseno soustavou aretovatelných
podpor. Celou konstrukcí se prolínají
dva základní rastry. Rast kontejnerů -
2400x7200 mm- a rast základní
jednotky 1800x1800 mm.