2014 ARCHPORT
info@archport.cz
kreativní přístav. creative port.
Knihovna Ostrava 2
studieMísto: Dolní oblast, Vítkovice, ČR
Projekt: 2011
Vystaveno: putovní výstava
Young Architects Award 2012
Nominace na cenu Young
Architects Award 2012
Hlavním tématem projektu je nale-zení nového využití pro bývalou koksárnu Vítkovických železáren v oblasti Dolní Ostravy. Návrh navazuje svou hmotou na urbanis-mus navržený architektem Josefem Pleskotem. Snahou konverze je nalézt vhodné využití pro stávající budovu, která je doplněna o nové prvky. Trojúhelníková dvouplášťová konstrukce zakrývá hlavní prostor studovny a zároveň má ve svém zdvojeném plášti regály volného výběru knih. Bývalá baterie koksovny je nově využívána jako sklad depozitáře knihovny.