2014 ARCHPORT
info@archport.cz
kreativní přístav. creative port.
Expopavilon 1
studieMísto: Milán, Itálie
Projekt: 2011
Cílem projektu je zpracovat návrh výstavního pavilonu pro příští světovou výstavu EXPO 2015 v italském Miláně. Pavilon by měl být snadno transportovatelný a využitelný na jiném místě jako celek nebo rozdělený na více částí. Maximální zastavěná plocha může být 6 000 m², maximální výška 20 m.

Pavilon je tvořen jednoduchou hmotou kvádru přiléhajícího k hraně kontejnerového plata. Tento vyvýšený předprostor pavilonu slouží jako venkovní, výstavní plocha. Výstavní pavilon je přístupný třemi schodišťovými věžemi, na kterých jsou zavěšeny zároveňi toalety, technické zázemí a výtah. Vnitřní prostor pavilonu vytváří velký halový prostor protkaný nosným systémem celulární konstrukce. První patro slouží jako hlavní výstavní prostor. Dvě vložená patra jsou využívány administrativou, ale jsou zde i prostory pro specializované přednášky. K dělení otevřeného vnitřního prostoru pavilonu se využívají pouze lehké přenosné konstrukce.