2014 ARCHPORT
info@archport.cz
kreativní přístav. creative port.
Dům Čermák
rodinný důmMísto: Lázně Toušeň, ČR
Projekt: 2010-11
Realizace: 2011-14
Užitná plocha: 211 m²
Zastavěná plocha: 170 m²
Plocha pozemku: 745 m²
Dům se jménem Čermák stojí na rohovém pozemku v Lázních Toušeňi. Dům je umístěn tak, aby plocha před domem byla oriento-vána na jih. Tato stavba je koncipována jako jednoduchý podlouhlý objekt, jehož proporce v příčném řezu vychází ze čtverce. Objekt je dvoupodlažní. Dispoziční řešení objektu je koncipováno jako klasické venkovské stavení, kde hlavní vstup je situován uprostřed dispozice naproti schodišti. Odtud se pak dispozice přirozeně větví do obou stran. Vnitřní geometrie  graduje v obývacím prostoru, který je částečně otevřen téměř do střechy objektu, tím je tvořená výšková rozmanitost. Tento prostor je orientován na tři různé světové strany a tím se bude s postupujícím sluncem proměňovat jeho atmosféra. Garáž, která se nachází na východní straně bude zopakována ve stejném duchu i na západní straně, kde bude ale krytá terasa vedle obývacího pokoje. Vznikne tak jednolitý symetrický profil domu, který se vine přes celý pozemek. Strohost domu rozehrají posuvné stínící panely na jihovýchodní a jihozápadní fasádě a krbový komín v podélné ose domku.

Komunikační prostory uprostřed domu jsou osvětleny skrze koupelny a zádveří dřevěnými prosklenými stě-nami, které jsou v kombinaci s dřevěnou podlahou výrazným prvkem interiéru.