2014 ARCHPORT
info@archport.cz
kreativní přístav. creative port.
Komunitní centrum
studieMísto: Invalidovna, Praha, ČR
Projekt: 2010
Vystaveno: Transcendence a
realita - výstava v Maďarském
kulturním středisku
Pozemkem zvoleným pro stavbu kostela na sídlišti Invalidovna je místo po bývalé školce, která byla zničena při povodni v roce 2002.

Cesta ke kostelu je drobná sypaná stezka, která se napojuje na sídlištní cestu. Vstupem do kostela je plechová lávka vedoucí k sestupující rampě vinoucí se mezi dvěma vysokými betonovými stěnami. Betonové stěny jsou přirozenou hranicí prostoru, ale současně i plátnem pro vyobrazení (vytlačení) čtrnácti zastavení křížové cesty.  Na konci klesání rampy je rozcestí. Vlevo je vnější okruží, komunitní centrum a fara. Vpravo je vnitřní kruh, kaple. Vpravo půjdeme většinou, je zde světlo, voda a otevřený prostor. Vpravo je šero a ticho.

Abychom mohli vstoupit do kaple, musíme otevřít těžké ocelové dveře. Kaple je vysoký naplocho zaklenutý válec. Vnější skořápkou je beton, vnitřní vrstvu tvoří perforovaný rezavý plech. Jediné světlo přichází do kaple osvětlovacím nakloněným tubusem, který se exaktně zařezává do vnitřního plechu kaple. Do středu osvětlovacího tubusu je vsazen dřevěný kříž.

Z podlahy kaple vystupuje jediný vyvýšený prostor kněžiště, tak aby byl zdůrazněn.

Středem kaple je křtitelnice, jako pomyslný konec i počátek cesty.