2014 ARCHPORT
info@archport.cz
kreativní přístav. creative port.
Bartolomějská věž
architektonická, ideová soutěžMísto: Náměstí Pepubliky, Plzeň, ČR
Projekt: 2012
Vystaveno: Dvě věže - výstava
v Měšťanské Besedě v Plzni
02. - 03. 2013K velebení velikosti Boha vznikly ve středověku stavby, které nás dodnes uchvacují svou jedinečnou krásou, dokonalostí, logikou a velkolepostí. Postavit středověkou katedrálu byl úkol i pro několik generací stavitelů. Postupným skládáním a opracová-váním jednotlivých kamenů vznikaly stavby, které šly mnohdy až za hranice lidských možností, jen aby bylo dosaženo ohromující působivosti.

Dostavět zcela novou část takovéto stavby znamená poskládat znovu dohromady poztrácené „kameny“. Naše doba už však není světem mistrů kameníků. Ke svému cíli smě-řujeme mnohem rychleji a přímoča-řeji.

Stavebním „kamenem“ našeho návrhu je prvek ve tvaru prostoro-vého kříže ze slitiny hliníku o rozmě-rech 1m x 1m x 1m. Adicí těchto prvků vzniká lehká a trvalá konstrukce, která svou formou a tektonikou navazuje na stávající věž. Do nové věže lze vstoupit za využití schodiště stávající věže a navrhované „královské galerie“. Při tomto výstupu se skrze konstrukci návštěvníkovi postupně otevírají neustále nové a nové průhledy na samotnou kate-drálu, náměstí a celé okolí.

Věříme, že návrh v sobě nenásilně a přesto originálně spojuje logiku a estetiku architektur sobě vzdálených několik století.