2014 ARCHPORT
info@archport.cz
kreativní přístav. creative port.
Dům Babu
rodinný dům
Místo: Kyje, Praha, ČR
Projekt: 2011-12
Realizace: 2012-13
Užitná plocha: 104 m²
Zastavěná plocha: 64 m²
Plocha pozemku: 238 m²Dům Babu je pojmenován po čtyř-nohém členu rodiny a nachází se v Praze ve Vodňanské ulici. Na pozem-ku byla část jednopodlažního dvojdomku, který měl být podle původních plánů symetrický a dvoupodlažní. Během výstavby ve čtyřicátých letech minulého století se tak nestalo, obě části rostly vlastním životem a to pouze do výšky přízemí. Každá část byla jiná a o dvojdomku se nedalo hovořit. Stavba na pozemku byla ve velmi špatném technickém stavu, rekonstrukce by tedy byla velmi neefektivní. Stavbu jsme proto odstranili. Lze předpokládat, že z hlediska vývoje ulice zbylou část dvojdomku na sousední parcele bude čekat stejný osud. Od čtyřicátých let se ulice Vodňanská různě vyvíjela a stavby v ulici se postupně zvyšovaly. Posledním vzrůstem byla administrativní (červená) budova na vedlejším pozemku, která svým charakterem diktuje ráz ulice.
Pozemek, na kterém se naše stavba nachází, má pouze 238 m² a směrem na jih se zužuje a svažuje. Dům BABU na tyto skutečnosti reaguje jak výrazově, tak i hmotově a navazuje na přirozený vývoj ulice. Toto byl klíčový bod udržitelnosti a rozvoje místa při řešení návrhu. Bylo nutné se vypořádat s výškovými rozdíly mezi sousedními objekty. Dům byl odsazen na západní hranici pozemku, blíže ke kancelářské budově. Tím je více exponován do své zahrady a neomezuje zbývající část dvojdomku.

Domek je dvoupodlažní a je zastřešen kombinací dvou pultových střech, které jsou od sebe odsazeny světlíkem osvětlujícím vnitřní galerii. Horní úroveň hřebene se dostává do výšky osmi metrů a tím se dům stává řádným členem ulice, který respektuje jak uliční čáru, tak i výškové poměry domů. Základní proporce vychází z krychle. Výška k horní hraně střechy je stejně velká jako strana čtverce půdorysu, tedy osm metrů. Bok domu tvoří společně s plným dřevěným plotem jednolitý profil, který se táhne po celé délce pozemku a dotváří charakter dvorku. Tento dvorek zajišťuje soukromí, které zde doposud chybělo kvůli pohledům ze sousední kancelářské budovy rovnou do zahrady.

Konstrukce domu je koncipovaná jako dřevostavba uložená na železobetonových patkách. Celý půdorys domu je řízen rastrem á 625 mm, který se promítá do modulace oken, trámů, venkovní pergoly a polic na knihy. Důsledné následování tohoto rastru napomáhá k celkové čitelnosti a návaznosti jednotlivých prvků domu.

Dům je v exteriéru materiálově řešen v kombinaci hliníku a modřínové fasády natřené na modrošedou barvu. Vstup je zvýrazněn červenými dveřmi s kulatým oknem.
 
Foto: Petr Polák