2014 ARCHPORT
info@archport.cz
kreativní přístav. creative port.FUA TUL
vizuální styl | webMerkantilní tiskoviny
webová prezentace
 

Grafika pro Fakultu umění a archi-
tektury Technické univerzity v Liberci:
vizitky z PVC čiré fólie a neonových
samolepek. Samolepky mají univer-
zální využití také pro obálky a dopisní
papír - přelepením přes okraj vznikne
korporátní merkantilie. Webové
stránky nebyly realizovány.