2014 ARCHPORT
info@archport.cz
kreativní přístav. creative port.Agrotip
tiskčasopis

 
Návrh na redesign časopisu Agrotip.
Nerealizováno.